Artros i axeln – orsaker, diagnos & behandling

Det är relativt ovanligt att drabbas av artros i axeln jämfört med höft eller knä. Det innebär att det inte finns lika mycket forskning om den här leden. Precis som andra former av artros blir det vanligare med åldern, men ålder är ingen riskfaktor i sig självt.

Läs mer om artros.

​Tecken på artros i axeln

Det första symtomet på artros i axeln är svårigheter att röra armen som vanligt. Det vill säga att axeln känns stel i alla rörelseomfång. Detta gör att det kan blir svårt att använda musklerna, vilket kan leda till att styrkan i armen försämras. Ibland kan leden svullna upp. Man kan också få varierande grad av smärta inne i axelleden. Detta sker framförallt vid belastning men även vid vila, som exempelvis nattetid.

Läs mer om vanliga orsaker till ont i axeln.

​Orsaker till artros i axeln

Ledytorna i alla leder är täckta av brosk. Brosket gör att det går att röra leden utan friktion (motstånd). Artros påverkar brosket i den led som drabbas, vilket gör att leden blir svårare att använda. Så småningom uppstår även smärta. Anledningen till att brosket gradvis bryts ned beror till viss del på ärftlighet, men mestadels på hur leden har belastats genom livet. Tidigare skador ökar också risken att utveckla artros i axeln.

​Diagnostisera artros i axeln

Både Socialstyrelsen och internationell forskning visar att diagnosen artros främst bör ställas på den kliniska bilden. Detta innebär att diagnosen artros i axeln främst ställs genom typisk sjukhistoria med symtom som talar för artros. Saker som tas i beaktning är t.ex. långvarig belastningsvärk inne i leden och generellt nedsatt rörlighet och stelhetskänsla efter stillasittande. En röntgen av axelleden ger oftast en tydlig bild av sänkt ledbrosk, men röntgen behövs inte för att ställa diagnosen. En undersökning av axelleden med magnetkamera (MR) behövs inte vid typisk artros men kan ibland användas för att särskilja artros mot andra vanliga tillstånd i axelleden (såsom kroniska muskelöveransträngningar).

Behandling av artros i axeln

Den behandling som rekommenderas som första steg vid artros är träning, både för att stimulera brosket att reparera sig självt och för att stärka musklerna kring den led som drabbats så att de kan avlasta leden. Detta gäller även för artros i axeln. Många av de övningar som generellt rekommenderas är enkla och går att utföra hemma, men träningen bör koordineras av en fysioterapeut (sjukgymnast) för att se till att de passar varje enskild person.

Det är generellt sätt bättre att träna en sjuk led genom att använda låg belastning och jobba i båda riktningar för leden, så kallad excentrisk träning. Ett bra verktyg att använda för detta, som dessutom är relativt billigt, är ett gummiband. På de flesta gym finns även kabelmaskiner som på ett enkelt sätt ger möjligheten att anpassa den vikt som används. För båda dessa metoder bör en personlig tränare eller fysioterapeut vara med och lägga upp träningen så att den anpassas till individens förutsättningar.

Träningen bör inte leda till ökad smärta annat än under tiden den utförs. Om det gör påtagligt ont efter träningen kan det vara så att du tränat hårdare än vad kroppen klarar av och kan vara ett tecken på att du ska gå ned i träningsintensitet.

Fortsätt läsa om artros i foten.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen