Artros i AC-leden – symtom, diagnos & behandling

AC-leden är en mindre led mellan nyckelben och skulderblad. Dess fullständiga namn är akromioclavikularleden. Den här leden har en fjädrande funktion mellan kropp och arm. Den som drabbas av artros i AC-leden kan få ont när man använder armen. Framförallt brukar det vara smärtsamt att lyfta armen högt ovan axelhöjd. Det kan också göra ont och man kan få svårt att ligga på sidan. Artros uppstår som en följd av att brosket, den vävnad som täcker skelettändarna i leden, bryts ner.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Tecken på artros i AC-leden

Har man svår värk i axlarna, i skuldran och ända upp i nacken kan det vara tecken på artros i AC-leden. Man kan därmed behöva artrosbehandling. I en frisk axel samarbetar muskler och leder i ett välordnat mönster, men när samspelet rubbas – efter exempelvis överansträngning av leden – uppstår ofta smärta. Värken märks efter fysisk ansträngning och leden känns öm och svullen. Den drabbade kan också få svårt att utföra vissa hand- och axelrörelser.

Orsaker till artros i AC-leden

Det finns flera orsaker till att artros uppstår. En av de vanligaste anledningarna är långvarig, felaktig belastning och monotona rörelser. AC-leden förändras och slits ned med tidens gång, så även åldern har en viss betydelse. Ju äldre den drabbade är, desto längre kan leden ha varit utsatt för förslitning. När slitaget ökar så minskar också rörligheten i leden. Artros i AC-leden kan även uppstå efter en fraktur eller tidigare skada.

Även om åldern kan vara en faktor i utvecklingen av AC-ledsartros så kan även yngre drabbas av sjukdomen. Exempelvis kan det utvecklas som en följd av luxation i AC-leden eller en nyckelbensfraktur. Elitidrottare kan exempelvis råka ut för AC-ledsartros efter ett slag mot axeln eller ett olyckligt fall. Det är flera ledband som gör AC-leden stabil, och vid de minsta och mest förekommande skadorna kan sträckningar och bristningar uppstå. Artros i AC-leden är således vanligt, men trots det är det inte så vanligt att man har besvär. 

Diagnostisera artros i AC-leden

Nationella och internationella riktlinjer har fastställt att artros är en klinisk diagnos. Det innebär att den ska fastställas genom att titta på smärtbild, sjukdomshistoria och ledfunktion. I vissa fall kan diagnosen behövas bekräftas ytterligare med slätröntgen, men detta används generellt inte.

Behandling av artros i AC-leden

Om den drabbade endast har lindriga besvär så kan smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter vid behov hjälpa. Att besöka en fysioterapeut, tidigare kallat sjukgymnast, är också en bra idé. Den generella behandlingsplanen för artros är regelbunden träning. Detta bör helst kombineras med att den drabbade läser på om sjukdomen för att öka förståelsen kring varför behandlingen fungerar. Träningen kan bestå av övningar för kondition, styrka och rörlighet. Att hålla en nyttig kost är också att föredra.

Vid svåra besvär kan en ortoped avgöra om en operation behövs. Operation av AC-ledsartros sker under narkos och innebär att man via titthålsteknik tar bort den artrosförändrade yttersta nyckelbensänden. Fördelen med ett kirurgiskt ingrepp är att andra besvär med axelpartiet kan åtgärdas samtidigt, vilket ofta ger goda resultat. Rehabiliteringen efter operation sker tillsammans med fysioterapeut.

Andra behandlingsmetoder av artros i AC-leden

Genom forskning utvecklas nya metoder att behandla artros. Även om träning är grunden i behandlingen, så kan man dämpa symtomen genom att exempelvis injicera kortison i den artrosförändrade leden. Detta är dock inte ett botemedel mot själva artrosen. Akupunktur kan också prövas som smärtlindring och alternativ metod.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen