”Jag misstänker artros – behöver jag röntgas?”

Bör man röntgas vid misstanke om artros? Här svarar vi!

Har du långvarig ledvärk och undrar om det kan röra sig om artros? En vanlig fundering är om man behöver röntgenundersökning när man misstänker sig ha sjukdomen. Här berättar vi om röntgens roll för att ställa diagnosen artros. 

Artros är världens vanligaste ledsjukdom. De flesta över 40 år som söker vård för ledvärk har artros. Ju tidigare i sjukdomsförloppet du får din diagnos och kan börja behandling, ju bättre effekt får du av grundbehandlingen. Grundbehandlingen består av specifik träning som minskar artrosens symtom. Därför ska du inte vänta med att söka vård och få diagnos om du misstänker artros. 

Röntgens roll för att ställa diagnosen

Traditionellt har röntgen använts för att bekräfta och diagnosticera artros. Men tack vare omfattande forskning så vet vi idag att en led inte behöver röntgas om man misstänker artros. Men varför behövs inte en röntgenundersökning för att ställa diagnosen?

Röntgen kan vara missvisande och ibland problematiskt. Vad som syns på en röntgenbild, och de symtom patienten upplever, stämmer sällan överens. Artros är en sjukdom som utvecklas under lång tid, och i tidiga skeden syns oftast inte några förändringar alls på röntgenbilden. Det kan leda till att patienten behöver vänta onödigt länge på rätt hjälp. Och i vissa fall kan man ha synliga förändringar i leden långt innan man känner några besvär alls.

Strukturella förändringar som kan synas på en röntgenbild är broskförlust och benpålagringar. Men oftast är sådana förändringar inte heller relaterade till upplevda artrossymtom.

Så här ställs en artrosdiagnos

Artros är en klinisk diagnos. Det betyder att diagnosen ställs utifrån en klinisk undersökning där patienten får berätta om sina symtom och sjukdomshistoria, istället för att vårdgivaren förlitar sig på vad som syns – eller inte syns – på röntgen. Man tittar även på ledens funktion såsom muskelstyrka, rörelseomfång, stabilitet och smärtbild. Patienten får exempelvis berätta var och när det gör ont och hur länge man har haft besvär. 

Det är också vanligt att vårdgivaren tittar på individuella riskfaktorer för sjukdomsutveckling, som till exempel övervikt, arbetsbelastning eller tidigare ledskada. Utifrån informationen och symtombilden kan vårdgivaren oftast avgöra om det rör sig om artros.

Det är vanligtvis en fysioterapeut eller allmänläkare som ställer diagnosen. I svårbedömda fall kan man remitteras vidare till en ortoped eller reumatolog.

Då kan röntgen bli aktuellt

Socialstyrelsen rekommenderar att röntgenundersökning endast ska göras om vårdgivaren är osäker kring diagnosen. I vissa fall kan en undersökning med magnetkamera (MR) göras för att utesluta andra sjukdomar eller skador, då oftast på yngre patienter i samband med akut skada och trauma mot leden. 

En röntgenundersökning kan också behövas om patienten inte svarar på sin behandling, eller om en operation skulle bli aktuell. 

Efter att diagnosen ställts

Vad händer då efter en artrosdiagnos? Jo, fördelen med att röntgen inte behövs är att patienten inte behöver vänta på besked för att börja behandla den drabbade leden. Du kan ofta påbörja behandling direkt och nå desto snabbare lindring.

Behandlingen som lindrar symtomen mest effektivt är så kallad artrosträning. Då får patienten anpassade, enkla övningar med handledning av en fysioterapeut. Träningen bygger gradvis styrka, stabilitet och ökar rörligheten i leden, vilken minskar smärta. Om du har fått diagnosen bör du påbörja behandlingen så snart som möjligt för att komma tillbaka till en aktiv vardag där du inte behöver hindras av din artros!

Behandling kan fås digitalt hemifrån

Idag vet vi att digital artrosbehandling är bevisat lika effektiv som att få behandling fysiskt. Vid digital behandling kan patienten få behandling hemifrån, utan att behöva ta sig någonstans.

Hos Joint Academy kan du få behandling direkt via en app i mobilen. Du får stöd och handledning av en personlig fysioterapeut, och får ett individuellt träningsprogram. Programmet består av dagliga artrosövningar som bara tar ca 5 minuter att göra, och anpassas efter dina förutsättningar. Det finns ingen väntetid för att komma igång med digital behandling. 

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Kom igång