Artrossymtom – Olika stadier av sjukdomen

Artros är en utbredd ledsjukdom som främst påverkar brosket i den led som drabbas. Detta leder till stela och smärtande leder. Många misstar dock artrossymtom för normalt åldrande och söker inte hjälp för sina besvär. Inte sällan är det först när det vardagliga livet blir så pass påverkat som individen söker hjälp. Av den här anledningen är det bra att vara medveten om de vanligaste tecknen på sjukdomen. Tidig diagnos och behandling innebär nämligen en större möjlighet till förbättring.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

De första artrossymtomen

Artros orsakar en nedbrytning av brosket i lederna. Brosket är den vävnad som gör att leddelarna kan glida mot varandra. När brosket bryts ned blir det därmed svårare att använda den drabbade leden. De tidigaste tecknet är framförallt stelhet i och runt leden. Exempelvis kan det ta en stund att återfå rörligheten efter stillasittande eller vila. Det dock främst smärtan som får den drabbade att söka vård.

Den smärta som uppkommer vid artros brukar upplevas som begränsande. Det blir svårare att fortsätta vara aktiv eftersom det gör ont i lederna vid belastning. Stillasittandet förvärrar i sin tur sjukdomen och gör att man blir ännu mer stel. En ond cirkel skapas. 

Eftersom att ledbrosk finns i hela kroppen kan problemen uppstå på ett eller flera ställen samtidigt. Knä och höft är vanliga sådana problemområden. Artros förekommer dock också i mindre kända områden, som exempelvis fingrar, axlar, ryggrad och käkled. 

Läs mer om artrossymtom.

Hur artrosen fortskrider om den inte behandlas

Vid mer uttalad artros kan även vilovärk förekomma. Detta innebär att det gör ont i lederna även när den drabbade vilar eller sover. Här kan artrossymtom såsom instabilitet och mer intensiv smärta också förekomma. Instabiliteten upplevs främst vid knäledsartros.

Svullna leder är också ett symtom som vissa upplever. Oftast är detta helt ofarligt. Svullnaden beror på ökad produktion av ledvätska för att smörja den artrosdrabbade leden. Det går att bli av med svullnaden snabbare genom att röra lite försiktigt på den drabbade leden. Undvik dock tung belastning på leden.

Det är viktigt att komma ihåg att artrossymtom kan upplevas annorlunda beroende på vilken led som drabbats. Samtidigt kan smärtan gå i perioder utan synbar anledning, så kallade skov. Rent generellt kan man dock säga att intensiteten på symtomen ökar med tiden om man inte sätter in rätt typ av behandling.

Hur lindras artrossymtomen?

Artros kan inte botas. Däremot kan den behandlas med gott resultat med hjälp av fysisk aktivitet och anpassad träning. Den drabbade bör söka hjälp hos en fysioterapeut för att stärka muskler och leder. Detta kan minska artrossymtomen på lång sikt. (Här är det viktigt att fortsätta utföra sina övningar även om symtomen försvinner för att undvika att de kommer tillbaka.) Vid behov kan smärtan lindras med smärtstillande läkemedel utifrån en läkares rekommendation.

Här finns mer information om behandlingar vid artros.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar