Varför är knä och höft mer utsatta för artros?

Men varför är det vanligast att man drabbas av artros i höft- eller knäleden? Och vad kan man göra för att må bättre?

Artros är en mycket vanlig sjukdom som kan uppstå i alla våra leder i kroppen. Men varför är det vanligast att man drabbas av artros i knä- och höftleden? Och hur kan rätt träning lindra symtomen vid artros i knä och höft?

Artros är en långvarig ledsjukdom. Symtom och besvär kan antingen komma smygande över flera år eller komma relativt plötsligt i samband med en till synes orelaterad skada, till exempel att man trampar snett. 

Vanliga symtom vid artros är:

  • Smärta och värk
  • Svullnad 
  • Stelhet 
  • Trötthet och nedstämdhet

Det kan finnas flera faktorer som ökar risken för att utveckla artros. Det kan handla om upprepad felbelastning under lång tid, övervikt, ärftlighet eller tidigare skador.

De vanligaste lederna att drabbas

Det är allra vanligast att man får artros i knä- eller höftleden. Detta tros bero på att våra knän och höfter bär ganska mycket av vår kroppsvikt. Ökad vikt skapar belastning på alla viktbärande leder, och så även felbelastning. Det är framförallt vanligt att drabbas av artros i knäleden på grund av att knät är väldigt oskyddat, utan att ha mycket muskler runtomkring sig.

Men alla leder kan i princip drabbas av artros. Det är exempelvis också relativt vanligt med artros i fingrar, händer, tår och fotled. Axlar, nacken och ryggraden kan också drabbas, även om det händer mer sällan. 

Hur knä- och höftartros utvecklas är komplext och forskare förstår ännu inte alla faktorer i sjukdomens förlopp. Det man vet dock är att artros är en sjukdom som påverkar hela leden. 

Hos vissa kan ledbroskets kvalitet vara påverkat, och ibland kan man genom röntgenundersökning se en förlust av brosk på ledytan. Hos de med långt gången artros ses emellanåt förändringar i benstrukturen, samt inflammation i ledhinnan. 

Idag behövs oftast inte röntgen för att diagnosticera artros i höft eller knä, då vad som ses eller inte ses kan variera i så pass stor utsträckning. Man ställer istället diagnosen genom en undersökning där man lyssnar in personens symtom och utvärderar ledens funktion. Både en fysioterapeut och en läkare kan ställa diagnosen artros.

Hur lindras artros i knä och höft av rörelse?

Förr trodde man att artros i knä- och höftleden inte gick att göra något åt och att den enda utvägen var operation. Tursamt nog stämmer det inte, och med behandling går det att behålla ett aktivt liv till stor del. 

Genom forskning vet vi nu att rätt form av rörelse och belastning lindrar artrossymtomen. Genom att träna musklerna runt den drabbade leden kan du göra leden mer stabil, återställa rörligheten och minska smärtan. Träning kan även förbättra funktionen i leden och kan bland annat stimulera brosket till att bli friskare.

Rörelse har många hälsoeffekter för hela kroppen såsom att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det väldigt viktigt att inte vara rädd för att röra sig.

”Med rätt rörelse och enkla övningar som fokuserar på styrka, balans och stabilitet kan du minska smärtan och återställa rörligheten i höft och knä”- Amanda, fysioterapeut.

Handledd träning för att minska symtomen 

När du börjar träna är det dock viktigt att hitta en balans så att leden inte över- eller felbelastas. Vad din led tål varierar från person till person, och man ska självklart inte ignorera symtomen och smärtan. Därför är det alltid bäst att få personlig handledning av en legitimerad fysioterapeut när du ska börja träna för att må bättre med artros.

Anpassad och handledd artrosträning med specifika övningar hjälper de allra flesta att lindra sina symtom, och rekommenderas alltid som första behandling. 

Anpassat träningsprogram för höft- och knäartros

Med Joint Academys artrosbehandling får du hjälp att träna med övningar som är anpassade efter dina besvär och förutsättningar. Under hela behandlingen får du personligt stöd av en fysioterapeut som hjälper dig att få ett bra belastningsmönster, minska dina symtom och må bättre i vardagen. 

Behandlingen erbjuds digitalt så att du alltid har ditt träningsprogram och kontakten med din fysioterapeut direkt i din mobil. Det finns ingen väntetid för att komma igång med behandling för knä- eller höftartros hos Joint Academy.

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Kom igång