Kan brosk återbildas? – Så påverkas ledbrosk av artros

Artros påverkar hela leden i stort, men det som drabbas hårdast är brosket inuti leden. Eftersom ledbrosk fungerar som en glidyta inuti leden innebär en nedbrytning av brosket att leddelarna inte kan glida mot varandra lika lätt. Det ger symtom som stelhet och smärta från den led som drabbats. Men kan brosk återbildas? Dessvärre inte. Idag vet vi dock, tack vare forskningen, att det går att höja kvaliteten på broskvävnaden. Det innebär att det går att minska symtomen från artros.

Läs mer om artros.

Hur påverkas ledbrosk av artros?

I alla vävnader i kroppen pågår en ständig uppbyggnad och nedbrytning. Den här balansen innebär att vävnaderna ständigt förnyas och repareras. När en led drabbas av artros innebär det att den balansen är rubbad. Reparationen av vävnaden sker långsammare än nedbrytningen. Det leder till att den vävnad som drabbats – i det här fallet ledbrosk – gradvis bryts ned. I vissa fall kan brosket till och med försvinna helt.

illustration av frisk och sjuk knäled med texter som pekar ut alla delar av leden: menisk, ledbrosk, ligament

Ledbrosk har två uppgifter:

  1. Att se till att de olika delarna inuti leden kan glida mot varandra med lågt motstånd.
  2. Att fördela den belastning som riktas mot leden på ett jämnt sätt, så att en del av leden inte blir överbelastad.

När ledbrosket bryts ned innebär detta att den drabbade leden blir svårare att använda. Det första symtomet är ofta stelhet, främst efter att ha vilat en stund. Det kan exempelvis vara svårt att komma igång på morgonen eller ta sig upp ur soffan efter att ha tittat på TV. Detta följs av smärta, främst när leden belastas. Det kan också göra mer ont dagen efter en tuffare aktivitet, såsom ett träningspass. Om sjukdomen är långt utvecklad kan även vilovärk förekomma.

Fortsätt läsa om symtom på artros.

Kan brosk återbildas?

Den som får diagnosen artros och får förklarat för sig hur sjukdomen påverkar brosket kan bli nedslagen. Man får nämligen ofta höra att brosk inte kan återbildas. Det man däremot inte får höra lika ofta är att detta inte spelar så stor roll. Det går att minska symtomen som kommer med artros även med en liten mängd ledbrosk.

Grundbehandlingen av artros består av anpassade övningar som görs tillsammans med fysioterapeut (sjukgymnast). Detta stimulerar broskvävnaden och gör att det brosk som är kvar får bättre kvalitet. Dessutom stärks de muskler som omger leden, vilket minskar den negativa belastning som bidragit till att artrosen utvecklats. Den här typen av behandling kan fås hos en fysioterapeut, via artrosskolan eller digitalt.

Fortsätt läsa om hur fetma, övervikt och muskelmassa samverkar vid artros.

Fortsätt läsa om olika behandlingar vid artros.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen