Artros i fingrarna – orsaker, diagnos & behandling

Artros är en ledsjukdom som blir vanligare med åldern. Sjukdomen kan utvecklas i alla leder i kroppen, även i händerna. Den vanligaste leden i handen att få artros i är tummen. Detta kallas för tumbasartros.

Kort om artros i fingrarna

Att ha artros i fingrarna och/eller tumbasen kan medföra smärta och upplevas som en begränsning i det dagliga livet. Det går att få hjälp med att lindra smärtan och öka funktionen i handen om man drabbas. Forskning har visat att träning av handen och fingrar kan stärka muskler, minska smärtan och förbättra funktionen i handen, såsom greppstyrkan. Detta kan man få hjälp med av en fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Läs mer om artros.

Tecken på artros i fingrarna

Fingerledsartros drabbar oftast fingrarnas ytterleder (DIP leder) och kallas då för Heberdens artros. Sjukdomen kan också drabba mellanleder (PIP leder), då kallat Bouchards artros, och innerleder (MCP leder). Lederna blir ömma och stela och efter lång tid kan ibland knutor uppstå över lederna. Den innersta leden på tummen (närmast handleden), som kallas tumbas, är en led som är extra utsatt. Här kan artros orsaka smärta både när man rör tummen och när man håller handen och fingrarna stilla. Har man artros i handen har man större risk att drabbas av så kallat ganglion eller mucoidcystor.  Artros kan vara den bakomliggande orsaken om följande symtom uppstår:

  • Svårigheter att greppa saker
  • Smärta, obehag och stelhet i fingrarna
  • Knutor såsom ganglion kring fingerlederna

Orsak till artros i fingrarna

Det finns ännu ingen självklar orsak till varför artros uppstår. Däremot finns en handfull anledningar som bidrar till att sjukdomen utvecklas. Långvarig överbelastning av den drabbade leden är bland annat en stor bidragande faktor till att artros uppstår. Den drabbade leden kan till exempel ha utsatts för monoton och långvarig belastning, det vill säga att man har använt händer och fingrar vid tungt, belastande arbete under många år. En annan orsak är tidigare skador på fingrarna, såsom stukningar och benbrott, som leder till posttraumatisk artros. Även ärftlighet är vanligt vid finger- och tumbasartros. 

Diagnostisera artros i fingrarna

Artros i fingrar och tumbas ger i tidigt skede inte några andra symptom än belastningsvärk och stelhet. Ju mer artrosen utvecklas desto tydligare blir symtomen och tillslut kan leden bli formförändrad med en förgrovad led som följd. Fingrarna kan då se sneda ut. Mjuka knutor innehållande ledvätska kan bildas när trycket i leden ökar. Detta kallas ganglion eller mucoidcystor.

Diagnosen artros i fingerleder och tumbas ställer man i tidigt skede på den typiska kliniska bilden och patientens sjukhistoria. Det är sällan nödvändigt att ta röntgen vid handartros. Sambandet mellan förändringar i lederna som syns på röntgen och de symtom patienten upplever är dessutom svagt. Man kan ha stora besvär men små förändringar på röntgen och vice versa. Har man symtom på artros i hand eller fingrar kan man besöka en läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut som baserat på symptom och sjukdomshistoria kan ställa diagnosen.tta på Information om patientens arbete och aktiviteter ger också viktiga ledtrådar som kan leda fram till diagnosen artros.

Behandling av artros i fingrarna

Grundbehandlingen för artros är träning och utbildning kring sjukdomen. Med hjälp av dessa kan sjukdomen lindras, vilket innebär att den som är drabbad kan ha en god livskvalitet trots artros i fingrarna. Genom att träffa en arbetsterapeut eller fysioterapeut med kompetens inom  händer kan man få ett träningsprogram med olika övningar för artros i fingrarna att utföra hemma. För vissa individer krävs en kombination av smärtlindring i form av receptfria värktabletter och rörelseövningar för att uppnå bästa resultat. Detta för att smärtan inte ska ta över och leda till inaktivitet.

De som har artros kan söka sig till så kallade artrosskolor, fysiska eller digitala. Artrosskolan innebär att man, förutom att få specifik handledd träning för den drabbade leden, även får kunskap om sjukdomen och råd om hur man kan leva med sin kroniska sjukdom.

Andra behandlingsmetoder vid artros i fingrarna

Träning bör vara första steget som behandling vid artros eftersom det leder till goda resultat för många och även är fördelaktigt även för de som senare behöver tilläggsbehandling. Någon medicin som botar artros i fingrarna finns ännu inte men med rätt vård kan tillståndet lindras. Lider den drabbade av svår smärta kan antiinflammatorisk och smärtlindrande medicin hjälpa. 

Vid svåra besvär kan man ge kortisoninjektion som verkar antiinflammatoriskt och smärtstillande. Dock har kortisoninjektioner en övergående effekt och bör därför alltid kombineras med träning. Kortison är en tillfällig behandling och ska inte upprepas för många gånger då det kan skynda på utvecklingen av artros. Vid uttalad artros där grundbehandlingen och tilläggsmedicinering inte gett resultat kan man behöva operera lederna. Fingrarnas leder  kan stelopereras och på vissa sjukhus sätts även konstgjorda leder in. Tumbasen kan man vinkla om med så kallad APL-plastik. Ett annat alternativ kan vara att ta bort en ben i tumbasen. I vissa fall kan man behöva steloperera även tumbasen.

Läs mer om olika behandlingar vid artros.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen