NYHET: Behandla artros i handen. Läs mer

Artros i handen och handleden – symtom, diagnos & behandling

Det är mycket vanligt med artros i handen hos de över 60 år. Framförallt är det vanligt i tummens grundled, sk. tumbasartros, och i fingrarna. Det är däremot mycket ovanligt att artros utvecklas i handleden. Om det är tumleden som drabbas blir det ofta svårare att hålla i saker. Det kan kännas som att styrkan i hela handen försvinner. Artros i händerna är ofta lätt att förväxla med reumatisk ledsjukdom och därför är det viktigt att få en diagnos så tidigt i sjukdomsutvecklingen som möjligt. Båda tillstånden är nämligen behandlingsbara, men på olika sätt.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Tecken på artros i handen

De vanligaste tecknen på artros i handen, såväl som i andra leder, är stelhet och nedsatt rörlighet (med eller utan varierande grad av smärta) och i vissa fall svullnad. Svullnad och förgrovning av lederna kan göra att händerna ser annorlunda ut än tidigare. När händerna drabbas upplevs artros också ofta som nedsatt muskelförmåga. Sammantaget blir det ofta svårt att utföra dagliga saker som att öppna burkar, knäppa knappar och borsta tänderna.

Orsaker till artros i handen

Handleden består av många små ben som alla är täckta av brosk för att skelettdelarna ska kunna glida mot varandra. De ställen där två ben möts kallas för leder, och det finns därmed väldigt många leder i våra händer. Hos vissa med artros i en fingerled kan man på röntgen se förändringar i leden vilket gör att  benen får svårare att glida mot varandra och funktionen försämras. Dock ses inte dessa förändringar hos alla, och vissa har förändringar utan symptom. 

Det är idag inte helt klart vad som faktiskt orsakar artros, men bidragande faktorer är ärftlighet och tidigare skador. Kvinnor är generellt mer benägna att få artros än män och risken för att drabbas av artros ökar med åldern. 

Diagnostisera artros i handen

De typiska tecknen på artros i handen, det vill säga oftast smärta, stelhet och svårigheter att greppa saker, ligger till grund för diagnosen. En fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare kan vanligtvis ställa diagnosen baserat på patientens symptom. Det är sällan nödvändigt att ta röntgen vid handartros. Sambandet mellan förändringar i lederna som syns på röntgen och de symtom patienten upplever är dessutom svagt. Man kan ha stora besvär men små förändringar på röntgen och vice versa. 

Behandling av artros i handen

Det första steget i behandlingen av artros i handen är att få information om diagnosen och vad den innebär, samt träning. Forskning har visat att övningar av hand och fingrar för att upprätthålla rörlighet och stärka muskler kan minska smärta och förbättra handens funktion, rörlighet och greppstyrka. En fysioterapeut eller arbetsterapeut kan hjälpa till att ta fram ett individuellt träningsprogram. De kan även ge tips och råd som underlättar vardagen. Det finns även hjälpmedel och ortoser som kan hjälpa.  Remiss till ortoped eller handkirurg kan bli aktuellt i ett senare skede om symptomen är så svåra att operation kan övervägas.

Träning bör vara det första steget i behandlingen eftersom det kan leda till goda resultat för många och är fördelaktigt även för de som senare behöver operation. Träning är dessutom helt ofarligt, har inga bieffekter och förvärrar inte sjukdomen. Ibland kan smärtan också minska med hjälp av stödskenor, eller ortoser som de kallas. Framförallt vid tumbasartros kan en så kallad tumortos ge lindring och extra stöd. 

Träning och belastning av lederna i händerna leder till att brosket stimuleras och ledvätskan cirkulerar in och ut i brosket vilket ger näring och underhåll till vävnaderna. Musklerna stärks av att användas vilket förbättrar stabilitetet, ökar funktionen (t.ex. greppstyrkan) och minskar smärtan. Detta kan i sin tur förbättra vardagen och öka livskvaliteten eftersom händerna används mycket. Behöver man hjälp och råd kring hur man ska träna är det bra att kontakta en fysioterapeut. De kan hjälpa till att ta fram ett individuellt behandlingsprogram.

Andra behandlingsmetoder vid artros i handen eller handleden

Om besvären med smärta och svullnad är svåra, även efter att man har tränat en tid  kan kortison injiceras i den led som drabbats av artros. Detta kan ge tillfällig lindring. Sådana injektioner ges i regel endast av ortopeder eller handkirurger med stor vana eftersom lederna i handen är små och kan vara svåra att hitta. Kortison bör dock endast ses som en tillfällig behandling som inte ska upprepas för många gånger. Detta beror på att forskning har visat att kortison kan skynda på utvecklingen av artros.

I de fall då träning och ett eventuellt tillägg av smärtstillande läkemedel inte minskar symtomen tillräckligt mycket kan det vara aktuellt att operera. I så fall går det att minska belastningen på det område i handen som drabbats av artros genom att ta bort hela eller delar av ett eller flera ben. Det går också att steloperera fingerleder som drabbats av artros. Detta leder till att två ben växer ihop till ett enda ben och att leden blir, som namnet avslöjar “stel”. 

Det är viktigt att fortsätta att träna upp händerna även efter operationen för att resultatet ska bli bra efter ingreppet. Många blir är nöjda med resultatet efter kirurgi, eftersom smärtan kan minska  och rörligheten förbättras gentemot hur det var innan.

Läs mer om artros i höften.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen