Kortisoninjektioner

Den som har mycket ont i en specifik led, såsom knät eller höften, kan få kortisoninjektion. Injektionen består generellt av en blandning av bedövningsmedel och kortison. Det är vanligt att använda sig av den här typen av behandling för att lindra smärtan i lederna vid artros. Detta är i regel mycket effektivt och kan ge smärtlindring i några veckor till flera månader. Hur länge effekten håller i sig beror på vilken sorts kortison man använder och hur stora förändringarna i leden är. Kortisonspruta bör dock inte vara den behandling som används i första hand vid artros. Istället rekommenderas alla artrospatienter att träna tillsammans med en fysioterapeut som första steg.

Läs mer om behandlingar vid artros

Vad är kortison?

Kortison är ett hormon som bildas i levern och njurarna. Det ämne som säljs som läkemedel är istället ofta hydrokortison, ett ämne som är kemiskt framställt. Detta används ofta som antiinflammatoriskt läkemedel. Oftast används den här typen av läkemedel för att behandla olika allergiska reaktioner. Det kan dock också användas vid autoimmuna sjukdomar, såsom SLE och psoriasis.

Är kortisonspruta effektivt vid artros?

När kortisoninjektioner används vid artros är det främst för att ge effektiv smärtlindring. Ingreppet bör inte ses som en behandling i sig självt, utan bör istället kombineras med sjukgymnastik. Den som annars hade haft för ont för att träna kan därmed få hjälp av en fysioterapeut (sjukgymnast). Anpassad träning i kombination med utbildning är nämligen den behandling som i första hand rekommenderas vid artros.

Fortsätt läsa om artros.

Det finns idag också studier som visar att regelbundna kortisoninjektioner kan påskynda nedbrytningen av brosket i leden. Det innebär att kortisonsprutor faktiskt kan förvärra artros. Att däremot använda sig av kortisoninjektioner för att kunna komma igång med sjukgymnastiken är en god idé för de som annars har för ont i lederna. För de som inte har möjlighet att träffa en fysioterapeut på plats kan man idag också behandla artros online.

Hur snabbt verkar kortisoninjektionen?

Själva kortisonet börjar verka först några dagar efter injektionen. Bedövningsmedlet verkar däremot direkt, men håller bara i sig under några timmar. Under den tid som går mellan ingreppet och det att kortisonet börjar verka kan leden vara öm och svullen. Det kan då kännas bättre att lägga något kallt mot stället.

När injektionen väl har börjat verka kan detta ge smärtlindring i några veckor till månader. Oftast är detta tillräckligt med tid för att uppnå framsteg med hjälp av sjukgymnastik.

Har kortisoninjektioner några biverkningar?

Biverkningar av kortison gäller främst kortison i tablettform. En spruta innehåller begränsade mängder och går därför inte att överdosera på samma sätt. Generellt är riskerna kopplade till kortisoninjektioner ovanliga – men de kan vara allvarliga. All behandling som kräver ett ingrepp i kroppen kan leda till infektioner. Här är kortisonsprutor inget undantag. Tecken på infektion är att leden blir svullen, röd, öm och varm i kombination med feber. Upplever man dessa symtom strax efter att man fått en kortisoninjektion bör man kontakta sjukvården.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen