Artros i axeln – symtom, diagnos & behandling

Artros i axeln är ett relativt vanligt tillstånd, särskilt hos personer över 65 års ålder. Forskning uppskattar att axelartros står för mellan 5-17 % av all axelsmärta. Vanliga symtom vid artros i axeln är smärta och stelhet i axeln.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen

 • Patientavgift 0 kr

 • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Axelns två leder

Inuti axeln finns tre ben som bildar två separata leder: glenohumeralleden och acromioklavikularleden (AC-leden). Artros är vanligast i AC-leden, som ligger mellan nyckelbenet och skulderbladet. Däremot, när man talar om axelartros, menar man för det mesta artros i glenohumeralleden. Artros i AC-leden är specifikt känt som AC-ledartros. Glenohumeralleden är belägen mellan humerus (benet som sträcker sig från axeln till armbågen) och skulderbladet (skulderbladet).

Symtom vid artros i axeln

Typiska tecken på axelartros är att axeln gör ont och känns stel. Det blir ofta svårt att utföra dagliga aktiviteter som kräver att man lyfter armarna, som att klä på sig, duscha eller borsta håret.

De vanligaste symtomen vid axelartros är:

 • Smärta i axeln när armen lyfts
 • Ont i axeln på natten
 • Ömhet vid beröring 
 • Stelhet
 • Begränsad rörelseomfång
 • Krepitationer i axeln

Var smärtan är lokaliserad beror på vilken led i axeln som är drabbad. Har man artros i AC-leden tenderar smärtan att kännas på ovansidan av axeln. Vid artros i glenohumeralleden känns smärtan ofta på baksidan av axeln.

Om du har symtom på artros i axeln, kan det vara bra att uppsöka en fysioterapeut eller en läkare för att få rätt diagnos.

Riskfaktorer för axelartros

Det finns en rad olika riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av axelartros. En huvudriskfaktor för artros i axelleden är ålder. Vanliga riskfaktorer för både axelledsartros och AC-ledsartros är bland annat yrkesbelastning, en tidigare axelskada, kvinnligt kön och övervikt.

Hur axelartros diagnostiseras

Artros i axeln förväxlas ibland med andra axeltillstånd, såsom impingement, bursit, frusen axel eller en rotatorkuffruptur. Flera symtom på axelartros liknar de vid andra tillstånd och det är därför viktigt att få en korrekt diagnos för att påbörja rätt behandling. 

Traditionellt diagnostiserade man artros i axeln med hjälp av röntgenundersökning. Tyvärr är det fortfarande många som tror att en led behöver röntgas för att ställa diagnosen artros. Enligt Socialstyrelsen och omfattande forskning bör artros diagnostiseras av kunnig vårdpersonal genom en bedömning av patientens sjukdomshistoria, ledfunktion och smärtbild. Riskfaktorer bör också has i åtanke när diagnosen ställs. 

Ibland utförs en MR-undersökning av den drabbade axeln för att utesluta andra tillstånd.

Hur artros i axeln behandlas

Grundbehandling vid artros i axeln är patientutbildning i kombination med specifika axelövningar. En fysioterapeut kan koordinera dessa övningar antingen fysiskt eller digitalt.

Övningar specifika för axeln ska ständigt anpassas utefter individens smärt- och funktionsnivå.  Rätt övningar kan lindra smärta och öka rörlighet och funktion. Som ett komplement till grundbehandlingen, om smärtan är outhärdlig, kan receptfria smärtstillande läkemedel användas under korta perioder.  Det är viktigt att diskutera användningen av smärtstillande medel med din läkare för att undvika biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Andra behandlingsmetoder

Andra behandlingar kan erbjudas utöver övningarna, om grundbehandlingen inte gett tillfredsställande resultat. Kortisoninjektioner ges ibland som ett komplement till grundbehandlingen för att behandla svår artros i axeln. Dessa injektioner ger endast kortvarig symtomlindring och ska alltid administreras av en erfaren specialist. Kortisoninjektioner ska användas med försiktighet och endast när artrossymtomen inte lindras med hjälp av regelbundna, anpassade axelövningar.  Upprepade kortisoninjektioner kan skada brosket i leden och påskynda artrosutvecklingen.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen

 • Patientavgift 0 kr

 • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
 • 5 minuter om dagen

 • 0kr i patientavgift

 • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen