Ortopeden svarar på vanliga frågor om artrosoperation

Ortopeden svarar på vanliga frågor om att opereras för artros

Många tror att man måste opereras för artros. Men det stämmer inte. Behandling med fysioterapi hjälper oftast så bra att operation inte behövs. Men om man lider av svår, långt framskriden och smärtsam artros som inte svarar på annan behandling, då kan operation vara aktuell. Här svarar ortoped Christian Anker-Hansen på vanliga frågor om artrosoperation.

Den grundläggande behandlingen för artros är anpassad och handledd träning, så kallad fysioterapi. Med fysioterapi kan man lindra symtomen och det går även att bli helt smärtfri. De flesta patienter klarar sig livet ut på denna behandling, och endast 10-20% av alla med artros behöver opereras. Du kan få hjälp med behandling genom en så kallad Artrosskola, som numera erbjuds både fysiskt och digitalt. Om artrossmärtan inte svarar på träningen som ges i en Artrosskola, så kan det vara behov av operation.

Träningen är dock aldrig bortkastad även om operation skulle behövas i slutändan. Träning har nämligen flera gynnsamma effekter som är viktiga för operationsresultatet. Du blir bland annat mer uthållig och kroppen blir mer tålig och van att återhämta sig, vilket hjälper till att förkorta rehabiliteringstiden efter operationen. Ju bättre fysiskt skick du är i när du genomgår operationen, desto högre är också oddsen att du klarar av den utan komplikationer.

Den vanligaste operationen vid artros är att byta ut knä- eller höftleder mot konstgjorda leder, så kallade proteser. Proteser används även vid exempelvis axelartros, fotledsartros och fingerartros. I vissa fall tas bara en liten bit av leden bort utan att det ersätts med en protes. För exempel ryggen och fingerleder stelopereras leden istället. 

– Hur vet jag när det är dags att opereras för artros?

Artros är en sjukdom som går i skov. Det betyder att besvären kan bli bättre eller sämre över perioder, vilket är naturligt. Men det finns några tecken på att det kan vara dags för operation. Detta är aktuellt om man:

  • Har väldigt ont under en längre tid (mer än 3 månader) då man även har vilovärk på natten eller efter aktivitetet.
  • Har svårt att klara vardagsaktiviteter såsom förflyttningar i hemmet. 
  • Smärtan inte längre lindras av träning, tabletter och kortisoninjektioner.

För att bedöma behovet av operation brukar man även väga in hur uttalade artrosförändringar man har på röntgenbilder. 

– Jag har precis fått veta att jag har knäartros. Måste jag få en knäprotes?

Nej, det stämmer inte. Av alla som har artros i knä och höft så räknar man med att majoriteten klarar sig hela livet utan protes, framförallt om man påbörjar behandling med träning i god tid. Träningen som fås genom en Artrosskola ger tillräcklig smärtlindring för de flesta. Proteser är på intet sätt dåliga operationer och de flesta blir nöjda. Men vi ser att patienter som tidigt kommer igång med anpassad träning oftast mår bättre i sina leder och minskar sin smärta på egen hand. Genom att träna regelbundet, och även hålla sin vikt, kan man alltså minska risken att behöva genomgå operation med protes. 

“De flesta artrospatienter behöver inte opereras, utan får tillräcklig smärtlindring av behandling med fysioterapi”

– Min ortoped vill operera mig med höftprotes på grund av långt gången artros, men jag har läst om att man kan behandla med stamceller, PRP eller hyaluronsyra?

Artros är en vanlig sjukdom och det sker mycket forskning för att hitta en botande behandling. Artros är en så kallat degenerativ sjukdom, vilket innebär att de reparerande processerna går långsammare än de nedbrytande processerna. Detta gör att ledens brosk bryts ned och försvinner. Forskningen är idag inriktad på att bromsa eller reversera dessa processer, vilket har visat sig vara komplicerat. 

Det stämmer att det sker forskning på ovan substanser. Framförallt stamceller skulle teoretiskt kunna bromsa artrosutvecklingen. Då det fortfarande är på forsknings- och utvecklingsstadiet kan man i Sverige idag inte rutinmässigt erbjuda dessa behandlingar. Protes är därav fortfarande en säker och bra metod för att lindra långt gången artros, om träning inte längre hjälper. Man bör dock notera att träning kan lindra och bromsa degenerativa processer precis som man resonerar kring PRP och stamceller. Därför är det både viktigt och gynnsamt att börja tidigt i en Artrosskola!

– Är det farligt att opereras med knä eller höftprotes?

Knä- och höftprotesoperationer är stora och riskfyllda operationer, med bland annat stor risk för blodproppar, infektion, blödning och inte minst smärta efter operationen. Oron inför en sådan operation är alltid befogad. Idag har vi dock många års erfarenhet av att operera proteser och har utvecklat säkerheter så att riskerna är små. Vi ger idag rutinmässigt proppförebyggande läkemedel och antibiotika för att motverka risken för infektion, och vi har utvecklat operationsmetoderna för att minska operationstid och blödning samt har effektiva metoder för att minska smärtan. Genom dessa förebyggande åtgärder kan man idag känna sig trygg att opereras med protes, men det är viktigt att ha diskussion om sin allmänna hälsa med sin ortopedläkare och narkosläkaren före operationen. 

– Varför ska man träna efter operationen?

Det rekommenderas alltid att fortsätta eller börja med anpassad träning efter en artrosoperation. Dels undviker man att artros sprider sig till fler leder, men den opererade leden behöver också träna upp en god funktion. Operationen kan påverka smärtan, men inte alltid funktionen. Att leden ska fungera bra ligger alltså på patienten och rehabailiteringen efter operationen. 

En protesoperation innebär att man på ett sätt skadar leden, genom att öppna ledkapsel och dela muskler. Under tiden detta läker tappar man en del funktion och styrka. Detta i kombination med att man har ont efter operationen och rör sig mindre, innebär även att leden läker med ärrvävnad som gör att leden stelnar. Träning behövs för att träna upp rörligheten och motverka att leden stelnar till på grund av ärrvävnaden och inaktiviteten. Det är viktigt att stärka upp musklerna så att man blir lika stark som innan operationen, eller starkare.

När man tränar får man alltså ett bra slutresultat med en välfungerande led. Det är alltid lättare att träna efter operationen om man börjat träna redan före operationen.

“Det rekommenderas alltid att fortsätta eller börja med anpassad träning efter en artrosoperation. Dels undviker man att artros sprider sig till fler leder, och den opererade leden behöver träna upp en god funktion.”

– Hur lång tid behöver man träna efter en protesoperation?

Protesoperationer för höft och knä innebär idag att protesen tål belastning direkt och man snabbt kan mobiliseras. Målet är att komma upp redan på operationsdagen och påbörja träningen. Den första tidens träning innebär oftast gångträning med kryckor och enkla övningar anpassat efter hur mycket smärta man har de första veckorna. Efter sex veckor är musklerna hos de flesta patienter läkta och smärtan är oftast låg, varför man kan påbörja tuffare träning med enkel styrketräning. 

Hur länge man sedan behöver träna för att få en välfungerande led är väldigt individuellt och styrs av många faktorer, som ålder, tidigare träningsvana, smärta och hur bra muskler man hade före operationen. De flesta patienterna känner sig starka och litar på sin led efter 2-3 månader, då man går utan kryckor och utan smärta, vilket kan vara en generell riktlinje. 

– Behöver jag ta smärtstillande läkemedel efter en protesoperation?

Det är viktigt att vara adekvat smärtlindrad efter sin operation så att man kommer igång och tränar, samtidigt som man inte vill medicinera för tungt så man får biverkningar. Idag har man en rutin på de flesta kliniker som innebär att man injicerar en blandning av lokalbedövning och antiinflammatoriskt läkemedel i leden, ledkapseln och musklerna för att få en effektiv lokal smärtlindring som kan sitta i flera dagar. Med denna metod minskar man behovet av starka läkemedel, men de flesta behöver ändå ta opioider under de första dagarna efter en protesoperation. Tål man inte opioider finns det alternativ, som antiinflammtoriska läkemedel. 

– Hur länge håller en protes i knä eller höftled?

Proteser för knä- och höftled har funnits i många år och i Sverige har vi mycket kunskap om hur väl proteserna fungerar. Vi kan bland annat se att 98% av patienter har fortfarande kvar sin protes efter 10 år. Det är däremot svårt att ge exakta siffror på hur länge en protes håller, eftersom det varierar beroende på vilken protes man använt, operationsmetod, patientens aktivitetsgrad, vikt i förhållande till muskelmassa, eventuella skador och andra sjukdomar.

Man brukar dock räkna med att de moderna proteser vi sätter idag håller ca 25 år. Man bör också tänka på att man kan byta en sliten eller lös protes, även om den andra operationen sällan blir lika bra som den första. Målet bör alltså vara att så länge som möjligt fungera med hjälp av träning som behandling och få en protes först när man verkligen behöver det, för att minska risken att man behöver omopereras. 

Få hjälp att komma igång med artrosträning

Om du vill börja i Artrosskola och vill få hjälp med anpassad träning, så kan du få digital behandling för knäartros samt digital behandling för höftartros hos Joint Academy. Behandlingen erbjuds direkt via din mobil. Där får du kontakt med en personlig fysioterapeut som hjälper dig att komma igång med med ett individuellt träningsprogram. Programmet innehåller specifika, enkla övningar som är kliniskt bevisade att lindra smärta och förbättra rörligheten i leden. 

Behandlingen är både för dig som inte opererats och vill komma igång med träning, och för dig som tidigare blivit protesopererad. Innan du börjar kommer du och din fysioterapeut titta på om behandlingen passar för dig, din historik och dina individuella förutsättningar. 

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Kom igång