Frozen shoulder – orsaker, symtom & behandling

Frozen shoulder är ett tillstånd som uppstår när ledkapseln som omger axelleden blir inflammerad och drar ihop sig. När detta sker blir det trångt i området vilket orsakar smärta och stelhet i axeln. På svenska översätter man ofta frozen shoulder till frusen skuldra eller frusen axel och på medicinskt språk heter tillståndet adhesiv kapsulit. 

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Just nu
20%
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Kort om frozen shoulder

Frozen shoulder utvecklas oftast smygande under flera månader och det kan därför ta tid innan man söker vård. Besvären som tillståndet medför kan fluktuera över tid och vara i upp till 2-3 år.  Det är vanligast att man drabbas av frozen shoulder i en axel i taget men ibland kan man utveckla tillståndet i båda axlarna.  Mellan 2-5% av befolkningen drabbas någon gång under livets gång av frozen shoulder.

Vad händer i axeln?

Axelleden består av tre ben: överarmsbenet (humerus), skulderbladet (scapula) och nyckelbenet (clavicula). Överarmbenets huvud ledar mot skulderbladets ledskål. Axelleden är en så kallad kulled vilket innebär att den består av ett ledhuvud som vilar i en ledpanna. Axelleden och höftleden är de enda kullederna i kroppen. Precis som alla andra leder, omges axelleden av en ledkapsel. Ibland bildas ärrvävnad inuti ledkapseln vilket gör att den blir svullen och tjocknar. När det inträffar blir det stelt och trångt i axeln och rörelsen begränsas. Detta ger upphov till tillståndet frozen shoulder.

Orsaker till frozen shoulder

Det är inte helt förstått varför en axel “fryser”. Det finns heller inte alltid en bakomliggande orsak till utvecklandet av frozen shoulder. Däremot finns det flera faktorer som ökar risken att drabbas av tillståndet. Ålder är en huvudriskfaktorer och de flesta som får frozen shoulder är mellan 40-60 år. Det är också vanligare att kvinnor drabbas än män, men varför det är så är oklart.

En tidigare axelskada eller en inflammation i axeln kan ofta ge upphov till frozen shoulder. Till exempel så utvecklar cirka 10% av personer med rotatorkuffskador frozen shoulder. Immobilisering av axeln är också en riskfaktor för tillståndet. Om axeln varit stilla under en längre tid kan det leda till frozen shoulder. Det är därför viktigt att göra rekommenderade axelövningar efter en operation, muskelinflammation eller en skada samt regelbundet hålla axeln i rörelse om man använder en armslynga.

Personer med diabetes drabbas oftare av tillståndet än andra. Har man diabetes löper man mer än dubbelt så stor risk att få frozen shoulder än personer som inte har diabetes. Orsaken till detta är fortfarande okänd.

Vanliga symtom på frozen shoulder

Frozen shoulder kännetecknas huvudsakligen av smärta och stelhet i axeln. Stelheten påverkar ofta axelns rörelseomfång och det kan bli smärtsamt och svårt att utföra vardagssysslor som kräver armrörelser. Vanligt för tillståndet är att symtomen förvärras gradvis under flera månader. De brukar vara lindriga under en väldigt lång period för att sedan plötsligt bli väldigt allvarliga. När besvären är som värst kan det kännas som att axeln låser sig eller “fryser” och det blir omöjligt att göra rörelser som kopplar in axeln. Smärtan brukar avta efter några månader men stelheten kan kvarstå länge.

Hur ställs diagnosen?

Har man ont eller känner sig stel i axeln är det alltid bra att vända sig till sin vårdcentral för att bli undersökt. Både fysioterapeuter och läkare kan ställa de flesta diagnoser vid smärta och stelhet i axeln. Genom en genomgång av symtom och sjukdomshistoria (anamnes) samt en fysisk undersökning bestående av olika rörelsetester, kan fysioterapeuten eller läkaren oftast fastställa om man drabbats av frozen shoulder eller ej.

Vid en undersökning utvärderas både det aktiva och passiva rörelseomfånget.  Det passiva rörelseomfånget testas genom att undersökaren flyttar armen i olika positioner. Detta jämförs sedan med det aktiva rörelseomfånget, när man själv rör på sin arm utan hjälp. Personer med frozen shoulder har begränsat rörelseomfång både aktivt och passivt. Ett tydligt tecken på frozen shoulder är att det inte går att höja armen uppåt och utåt utan att skulderbladet lyfts samtidigt. Ett annat tecken är att utåtrotationen av armen blir kraftigt inskränkt.

Det går inte att se frozen shoulder på en vanlig slätröntgen och därför röntgar man endast axeln i de fall där osäkerhet råder kring diagnosen. Axelsmärta och stelhet är till exempel även klassiska symtom på artros i axelleden. En MR-undersökning görs också ibland för att utesluta andra diagnoser men inte för att diagnostisera frozen shoulder.

Tillståndets tre faser

Man brukar dela upp frozen shoulder i tre faser: frysning, frusen och upptining. Den första fasen, frysningsfasen, kännetecknas av smärta i axeln och överarmen vid rörelse. Det gör ofta ont även på natten om man ligger på axeln. Efter några månader av smärta börjar axeln bli stel. Denna fas kan vara i allt från 2 till 9 månader. 

Under andra fasen, den så kallade “frusna” fasen är stelheten oftast som värst. Stelheten påverkar rörligheten och det kan bli svårt att utföra vanliga sysslor såsom att klä på sig eller tvätta håret. Egentligen blir det svårare att göra allt som kräver armrörelser. Man brukar dock inte ha lika mycket smärta i denna fas som i den första fasen.  Den frusna fasen kan vara i upp till 1 år. 

Det är under den tredje och sista fasen, upptiningsfasen, som rörligheten i axeln långsamt kommer tillbaka. Det kan ta upp till 3 år innan man är fullt återställd. 

Behandling av frozen shoulder

Frozen shoulder går för det mesta över av sig själv, även om det kan ta lång tid.  Eftersom smärtan och stelheten ofta leder till att axeln inte rör på sig lika mycket som vanligt, är det allra viktigaste att träna upp styrka i axelleden. Specifika övningar för att bygga styrka och lindra smärtan och stelheten i axeln kan tillhandahållas av en fysioterapeut. Under frysningsfasen när man oftast har som mest ont, kan antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen agera smärtlindrande och inflammationsdämpande. Smärtstillande läkemedel kan även göra det lättare att komma igång med lite enklare övningar. 

Om man har starka smärtor kan man testa kortisoninjektioner.  En läkare eller en specialiserad fysioterapeut sprutar då in kortison i leden för att dämpa inflammationen och på så sätt minska smärtan. Effekten av kortioninjektioner vid frozen shoulder är god men kortsiktig. Kortisoninjektioner och smärtstillande läkemedel bör alltid kombineras med fysioterapi.

Det är sällan man opererar en frusen skuldra. Kirurgi övervägs endast om man har så allvarliga besvär att man under en längre tid inte klarar av arbetet eller vardagssysslorna. När man opererar frozen shoulder spräcker man hela eller delar av ledkapseln. Detta ökar rörligheten i leden. Man ska dock komma ihåg att en operation medför alltid risker. Det råder även tveksamhet kring effektiviteten av att operera en axel som drabbats av frozen shoulder.

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Just nu
20%
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Produkter för din ledhälsa

Utvalda redskap och hjälpmedel för dig med artros och ledsmärta.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä