Spondylos

Spondylos är ett samlingsbegrepp på olika degenerativa förändringar i ryggen. Sådana degenerativa förändringar kan bland annat innebära artros i ryggens leder och förändringar av ryggens diskar. Diskarna kan då bli uttunnade och få nedsatt funktion. Dessa förändringar kan ge upphov till smärta och nedsatt rörlighet. För många är åkomman dock symtomfri. Spondylos i rygg och ländrygg kan drabba alla, men är vanligast hos personer över 40 år.

Symtom vid spondylos

Att ha spondylosförändringar i ryggen kan vara symtomfritt. I de fall då det ger symtom är dessa typiskt ryggsmärtor och stelhet, främst i nacke och ländrygg. Symtomen kan förvärras om ryggen belastas felaktigt, till exempel på grund av dåliga arbetsställningar. Spondylos kan också ge smärta i närliggande partier, såsom skuldrorna och sätespartiet.

Läs mer om olika tillstånd som kan ge ont i ländryggen här.

Orsaker till spondylos

Vid alla typer av artros finns det oftast fler än en orsak till varför det utvecklas. Det har dock till stor del att göra med långvarig överbelastning på lederna. Med åldern minskar elasticiteten i diskarna som finns mellan ryggkotorna och detta leder till högre belastning på andra strukturer, såsom muskler, ledband och skelett. Diskarna ska nämligen fungera som stötdämpare mellan kotorna.

Precis som vid andra typer av artros är det nedbrytningen av brosket som gör att stelhet och smärtor kan uppstå. Den ökade belastningen på lederna, som kommer när brosket bryts ner, kan i sin tur leda till förändrigar mellan ryggkotorna som minskar rörligheten i lederna ytterligare.

Läs mer om artros.

Att diagnostisera spondylos

Diagnosen spondylos ställs i regel på en samlad bedömning av sjukhistoria och kliniska undersökningsfynd. Vid uttalade eller långvariga besvär kan man överväga att bekräfta diagnosen med hjälp av bilddiagnostik. Detta görs antingen i form av en röntgen eller magnetkameraundersökning, MR. Generellt används MR då i första hand. Detta då den rådande uppfattningen i svensk sjukvård idag är att den här metoden ger betydligt mer information. Detta är även Socialstyrelsens riktlinjer när det kommer till att ställa diagnosen. Många gånger stämmer nämligen inte röntgenfynden överens med den drabbades besvär då personer påverkas olika av typer av spondylos i rygg eller ländrygg.

Behandling av spondylos

I likhet med artros i andra leder finns det inget sätt att bota själva artrosen. Symtomen kan däremot behandlas för att lindra smärta och förenkla livet för den drabbade. Den behandling som används i de allra flesta fall är olika typer av träningsövningar. Dessa anpassas till varje enskild patient. Detta ger bra resultat för majoriteten.

Vilken behandlingsform som funkar bäst är olika från individ till individ. Anpassade aktiviteter och återhämtning efter aktivitet fungerar bra för en del. Enkla recpetfria läkemedel mot smärta vid de tillfällen som smärtan är svårare fungerar för andra. Att gå till en fysioterapeut kan hjälpa många och det finns särskilda träningsprogram som stärker de påverkade lederna och minskar belastningen på dem vilket därav kan leda till mindre smärta.

Andra behandlingsmetoder vid spondylos

Förr i tiden var ryggkorsetter ett klassiskt lindrande hjälpmedel. Dessa förespråkas dock inte längre, då det gör att patientens muskler inte används fullt ut och därmed kan försvagas. Rekommendationen idag är att endast använda ryggkorsett vid behov, såsom vid särskilt utmanande aktiviteter. Det finns flera varianter av operativ behandling vid spondylos. Inte heller detta är dock en förstahandsbehandling då det i regel rör sig om stora operationer såsom fusioner av kotor, så kallade steloperationer. Träning med fysioterapeut är det som rekommenderas för att lindra patientens symptom och underlätta för patienten att leva med spondylos i rygg eller ländrygg.

Läs mer om diskbråck i nacken.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen