Knäoperationer vid artros i knä

Det finns flera typer av knäledsoperationer som kan utföras vid sjukdomar och skador i knäleden. Ett av de vanligaste ingreppen är att sätta in en knäledsprotes vid knäledsartros. Det finns dock även andra typer av operationer som utförs vid artros i knät, bland annat artroskopi (även kallat titthålsoperation) och osteotomi. Alla dessa ingrepp är olika effektiva. Vissa ingrepp passar också en del patientgrupper bättre än andra.

Artroskopi (titthålsoperation)

Artroskopi, eller titthålsoperation som det också kallas, är ett ingrepp som ibland används vid artros. Ingreppet innebär att leden undersöks eller opereras med hjälp av ett tunt metallrör med en kamera på, ett så kallat artroskop. Detta gör det möjligt för läkaren att se leden inifrån på en bildskärm. Ingreppet går relativt snabbt att utföra och brukar vara klart på 20 minuter till en timme.

Artroskopi av knäleden är effektivt vid korsbands- och meniskskador, men är inte rekommenderat vid artros. Det beror på att de förändringar som uppstått i leden vid artros inte är grunden till problemet. Artros beror snarare på att leden har varit utsatt för fel- eller överbelastning under en längre period, vilket inte går att åtgärda via en operation. Den första åtgärden vid artros bör istället vara anpassad, handledd träning.

Läs mer om träning som artrosbehandling.

Osteotomi

Osteotomi är ett mindre känt ingrepp som ibland används vid artros. Den här operationen går ut på att minska belastningen på den inre delen av knät. Operationen, som också kallas för vinkeloperation, innebär att en liten kil tas bort från skenbenet. Detta resulterar i att vinkeln på underbenet ändras något, vilket ger en minskad belastning på det artrosförändrade brosket på insidan av leden. Det här är ett mindre ingrepp än att sätta in en knäledsprotes, men det är heller inte garanterat att hålla lika länge. Ibland utförs en osteotomi för att skjuta upp behovet av protesoperation. Ingreppet utförs hos ett fåtal av de artrospatienter som är under 60 års ålder, har lättare artros och är hjulbenta.

illustration av en knäled före och efter en osteotomi

Konstgjord knäled / knäprotes

Att sätta in en knäledsprotes bör ses som den sista utvägen för den patienter med artros. Först bör grundbehandling i form av anpassad, handledd träning i kombination med utbildning genomgås. Olika sorters smärtlindrande behandling kan också användas som komplement vid behov. För en minoritet av de som drabbas är dock en knäledsprotes den enda lösningen.

Det som görs vid den här typen av operation är ett byte av knäleden, där hela leden byts ut och ersätts med en konstgjord knäled. Den nya leden gör att den artrosrelaterade smärtan försvinner.

En protes håller oftast runt 25 år, så det är en lösning som fungerar på lång sikt. Däremot blir en artificiell knäled aldrig riktigt lika bra som en naturlig, så hårt idrottande och annan tung belastning bör undvikas. Man vill heller inte gärna sätta in en knäledsprotes hos personer som är unga för att undvika att ingreppet behöver göras om i framtiden.

Fortsätt läsa om höftledsoperationer vid artros.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag
Five stars

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen