Att leva med artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i både Sverige och världen. Omkring 1 av 4 över 40 år skulle visa tecken på sjukdomen om de skulle genomgå en klinisk undersökning. Idag lider ett stort antal människor av smärta och stelhet i lederna, vilka är de vanligaste symtomen. Trots det saknas en hel del kunskap och information inom såväl sjukvården som allmänheten om sjukdomen. Många går därför omkring med svår smärta alltför länge innan de söker hjälp. Det är tyvärr inte heller helt ovanligt att ha svårt att få rätt hjälp när sjukvården väl kontaktas.

Artros påverkar det dagliga livet

Artros är en sjukdom som angriper lederna och ofta knän och höfter. Sjukdomen kan göra att den drabbade behöver använda exempelvis ett knäskydd för artros eller andra hjälpmedel för att kunna gå och röra sig utan alltför stort obehag. Att leva med sjukdomen kan vara väldigt jobbigt. Den smärta och det obehag som tillkommer kan i längden leda till nedstämdhet och ibland depression. Det kan påverka den drabbades arbete, fritid och sociala umgänge. Många som lever med långvarig ledvärk kan även tvingas bli långtidssjukskrivna.

Vad är artros?

Mer ingående innebär sjukdomen att ledernas brosk bryts ned i snabbare takt än vad det byggs upp. Vanligast är att höfter, knän, rygg, fingrar och tår drabbas. Vanliga symtom är både stelhet och smärta. I de allra flesta fall är den bästa smärtlindringen vid artros träning och en aktiv livsstil. Det är även detta som oftast förespråkas av läkare och fysioterapeuter.

Personer som redan är fysiskt aktiva kan dock även de befinna sig i riskzonen för artros. Ledskador i samband med idrott kan nämligen vara en bidragande faktor till att sjukdomen utvecklas senare i livet. Det finns även andra faktorer som kan bidra till att man drabbas. Stigande ålder är ingen riskfaktor i sig, men ju äldre man är desto längre har en led varit utsatt för överbelastning. Negativ belastning av leden är en annan riskfaktor, t.ex. i form av svaga muskler, tidigare ledskador och tungt kroppsarbete. Genom att uppsöka läkare och få en diagnos är det lättare att på ett tidigt stadium lindra artros och dess symtom. Såväl sjukgymnastik som vardagsmotion hjälper för att stärka musklerna.

Lär dig mer om artros

På många orter runt om i Sverige hålls så kallade artrosskolor. Där kan de som har sjukdomen träffa andra drabbade, prata om sina besvär och få tips och råd av andra. Har man artros kan man även få hjälp att sätta ihop ett individuellt träningsprogram. Ett annat alternativ är den digitala behandlingen genom en app. Via mobilen får varje patient sedan olika fysiska aktiviteter att genomföra hemma.

Det finns dessutom en hel del information att ta del av på nätet. Det är dock viktigt att man endast använder trovärdiga källor (såsom 1177 eller Reumatikerförbundet). Ju bättre påläst man är, desto mer vet man om hur man kan hantera sjukdomen. Detta är dessutom ett ypperligt tillfälle att rannsaka sig själv och ändra dåliga vanor, till exempel sluta röka eller börja äta mer frukt och grönt.

Hur livet med artros kan underlättas

När man har drabbats av artros och lederna värker kan det kännas tungt att motionera och träna – men det är fullt nödvändigt. Med hjälp av olika träningsövningar kan man stärka de muskler som omger den drabbade leden och på så sätt låta dessa muskler avlasta den belastning som tidigare hamnade på leden. Att träna behöver inte vara svårt eller tidskrävande, det kan räcka med enklare övningar som bara tar ett par minuter att utföra.

Här finns mer information om hur artros, ledvärk och trötthet påverkar mental hälsa

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen